Indywidualny plan rozwoju metodą Marii Montessori sprawia, że nauka staje się dziecinnie prosta!

Rozwój dziecka dokonuje się według jego indywidualnego planu rozwoju. Stąd też nie można z góry tworzyć systemu wychowawczego i dydaktycznego bez uwzględnienia cech indywidualnych dziecka. Pedagogika Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego oraz społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Przy pomocy zmysłów, dziecko przyjmuje informacje z otaczającego go świata.

Respektujemy indywidualny rozwój dziecka, który dokonuje się etapami mającymi różny stopień nasilenia, charakter i czas trwania; są to tzw. wrażliwe fazy, których Maria Montessori wyróżniła kilka:

0-3 roku życia - wrażliwa faza na mówienie, chodzenie,

3-6 roku życia - wrażliwa faza na ruch, porządek, doświadczenia zmysłowe, zainteresowanie językiem, matematyką, otaczającym światem, pierwszymi kontaktami społecznymi.

Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Zapewniamy dzieciom otoczenie, w którym czują się bezpiecznie

Bardzo istotne w metodzie Montessori jest otoczenie, w którym przebywają dzieci. Wspomaga ono w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka. Mają one możliwość poczuć się radosne i szczęśliwe w miejscu, gdzie wszystko jest uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne - w zasięgu ręki. Dzięki temu otoczeniu dzieci chętniej i szybciej się uczą, doświadczając i odkrywając rzeczywistość. Nauczyciel jest tutaj pośrednikiem pomiędzy otoczeniem a dzieckiem.

Dzieci w przedszkolu przebywają w grupach mieszanych wiekowo

Wymaga to większego zaangażowania nauczyciela, natomiast dzieci uczą się szybciej. Sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci starsze pomagają młodszym w ubieraniu się, opiekują się nimi w czasie zabaw w ogrodzie i na spacerze. Uczą się odpowiedzialności, opiekuńczości, postrzegania reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

Kierujemy się zasadą: pomóż mi zrobić to samemu

Obserwacja jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

W naszym przedszkolu uczymy dzieci samodzielności, nie wyręczamy dzieci we wszystkim. Według Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat. Dzieci same przygotowują nakrycie do posiłków, pomoce dydaktyczne są łatwo dostępne dla dzieci tak, aby mogły same zadecydować z czym chcą w danym momencie pracować. Pomoc, której udzielamy naszym podopiecznym polega na doprowadzeniu do tego, aby dzieci mogły same się ubierać, nalewać sok, umyć talerzyk czy przeczytać książeczkę. Staramy się nie wyręczać dzieci, ale pokazywać im, jak mogą zrobić to samodzielnie.

Pomoce dydaktyczne są kluczem do Świata

Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych. Materiał dydaktyczny zastosowany w pedagogice montessoriańskiej jest najbardziej rozbudowanym zestawem pomocy dydaktycznych przypisanym do jakiejkolwiek metody nauczania początkowego i wczesnoszkolnego. Wykorzystane są również elementy systemu Freoble'a i Sequina.

Można go podzielić na cztery kategorie:

- Materiał do ćwiczeń praktycznego dnia
- związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi: przesypywanie, sortowanie, składanie serwetek, wiązania, zapinanie.

- Materiał sensoryczny - rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności zmysłowej. Kształcenie zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu. Materiał wprowadzający w świat wymiarów, kształtów, powierzchni i brył.

- Materiał do edukacji językowej - wprowadzający w sztukę pisania czytania i rozwijający mowę dziecka.

- Materiał do nauki matematyki.

- Wychowanie kosmiczne (przyroda, geografia, astrologia).

- Wychowanie artystyczne - związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.

Wszystkie materiały mają swoje miejsce i ułożone są tematycznie. Dzieci o nie dbają i w odpowiedni sposób pracują.

Lekcje ciszy

W naszym przedszkolu dzieci biorą udział w lekcjach ciszy. Są one charakterystycznym elementem dla Metody Montessori. Ćwiczenia można prowadzić z jednym dzieckiem lub całą grupą w różnym wieku. Większość ćwiczeń odbywa się w kręgu, który tworzą dzieci i nauczyciele. Ćwiczenia ciszy mają na celu koordynację ruchów, doświadczenie ciszy (rozumianej jako przeciwieństwo hałasu), wyostrzenie zmysłu słuchu i pogłębianie świadomości relacji społecznych.